Svátosti

Udílení svátostí ve farnosti

Svátost křtu 

-nutná příprava rodičů před udělením svátosti alespoň jeden měsíc.

Svátost manželství

-nutná příprava snoubenců před udělením svátosti alespoň tři měsíce.

Svátost smíření – svatá zpověď

-vždy půl hodiny přede mši svatou. 

(neděle – je nutné sledovat pořad bohoslužeb ve farním zpravodaji)

Svátost pomazání nemocných 

-Kdykoli na požádání

Pohřby

Po domluvě s pohřební službou, která potom kontaktuje farní úřad v Českém Krumlově.

Během letních prázdnin tj. od 1. 7. do 31. 8. se přípravy na křest a svatby NEKONAJÍ.

Více zde: https://fuvetrni.webnode.cz/svatosti/