Bohoslužby

31. července 2022 – 18. neděle v mezidobí

08:00 hodin – mše svatá

7. srpna 2022 – 19. neděle v mezidobí C

8:00 hodin – mše svatá